รูปผลงาน
 
งานป้ายโลหะกัดกรด
 
ป้ายชื่อ Nameplate Aluminium
 
งานป้ายแกะร่อง (พลาสติก, ไม้)
งานพิมพ์ซิลสกรีน 
 
 
งานตัวกล่องโลหะ, ตัวอักษรโลหะ